De første kredittkort var ikke av plast

Fra slutten av 1800-tallet begynte kjøpmenn og banker i USA og Storbritannia, sammen å utstede det som ble kalt Charge Coins. Dette var en medaljong som hadde rikt broderi og ett innslått kundenummer. Medaljongen kunne brukes til å presse nummeret på regningen. Mange av medaljongene var så vakkert utført, og dekorert, at de vil kunne tas for å være smykker i dag. Dette var selvfølgelig for å unngå etterlikninger, slik vi også kjenner det med mynter eller frimerker.

Kredittkortet tar form utover 1930-tallet

Utover 1930-tallet begynner kredittkortet å ta en form som vi kjenner igjen i dag. De første Charge-Plates var som regel lavd av forskjellige metaller, selv om det finnes noen tilfeller hvor kortene var tilvirket av celluloid, det samme materialet som også ble brukt til å lave film. Nå får vi også en standardstørrelse som var et rektangel på 2 ½ x 1 ¼ tommer. Vanligvis var det ikke kunden som holdt kortet i denne tiden, men kortet ble oppbevart i bedriften som kunden vanligvis handlet hos.

Det første kredittkort i kundens hånd

Diverse flyselskaper og togselskaper begynte på midten av 1930-tallet, med et kredittkort som kunden tok med seg. Dette var kort som kun var til for å betale reiser, men hos diverse selskaper med samme kort, og på kreditt. Diners Club blir det første betalingskortet som kunne brukes mange forskjellige steder i 1950. De første moderne kredittkortene ser vi likevel ikke før i 1958 når Bank AmeriCard introduseres. Dette er begynnelsen til selskapet som vi senere gjenkjenner som Visa. Les: Kredittkort i VISA-systemet.

Gamle kredittkort og Charge-Coins samles i dag på samme vis som mynter og noen av de første kredittkortene har oppnådd høye priser.