Femgangeren

Femgangeren er et uttrykk som kommer av at privatpersoner ikke kan ha mer enn fem ganger brutto årsinntekt i gjeld – og det gjelder all gjeld. For øvrig gjelder denne regelen også for ubenyttet kreditt. Selv om du har en kredittramme på kredittkortet, som sier 50.000 kroner, og du kun har benyttet 5.000 kroner i kreditt. Da vil fremdeles hele kredittrammen på kredittkortet fremdeles gjelde, som gjeld innenfor femgangeren. Du kan sjekke hvor mye du har i total kreditt og gjeld hos gjeldsregisteret.