Gjeldsregister

Gjeldsregisteret er et register som ble åpnet i 2019. Gjeldsregisteret viser hvor mye du har i usikret gjeld. Alle banker og finansinstitusjoner har plikt til å melde inn gjelden. Det er flere leverandører av gjeldsregister i Norge, som inkluderer Norsk Gjeldsinformasjon, Gjeldsregisteret AS og Experian.