Experian

Experian er et globalt kredittopplysningsbyrå. Enkelte banker i Norge benytter Experian til å kredittsjekke lånesøknader, til kredittkort og forbrukslån. For å kunne operere i Norge skal de være godkjent av finanstilsynet, på lik linje med alle andre kredittopplysningsbyråer. Selskapet opererer også i bedriftssegmentet, og tilbyr helt andre datadrevne tjenester, som dataanalyse etc.

Kredittvurdering av lånesøknad

For å kredittvurdere en lånesøker, innhenter Experian data fra offentlige registre og inkassoselskaper. På bakgrunn av den dataen de innhenter, vil de utforme en såkalt «score», som sier noe om hvor sannsynlig det er, at personen som søker om lån vil bli en god eller dårlig betaler.

Denne metoden er veldig utbredt og blir, som regel, brukt på nye kunder, men det er ikke uvanlig hver eneste lånesøknad blir kredittsjekket.

Score

På bakgrunn av alder, gjeld, inntekt og flere andre parametere, utarbeides det en score på en skala som sier 1 til 1000. Jo høyere tallet er, jo lavere risiko for at søker er en dårlig betaler. Forhold som typisk slår negativt ut, er betalingsanmerkninger, mye gjeld og forholdsvis lav inntekt, i forhold til gjeldsbyrde. Andre faktorer, som alder spiller også inn, og dette kan ha en sammenheng med, at økonomien blir bedre, sammen med en økt ansvarsfølelse, jo eldre man blir – i teorien i hvert fall.

Andre forhold som spiller inn, er:

  • Hvor mye inntekt siste 3 år.
  • Hvor mye formue/gjeld.
  • Hvilken skatteklasse søker tilhører.
  • Alder.
  • Eventuelle næringsinteresser.
  • Betalingsanmerkninger.

Kredittsjekk deg selv hos Experian

Privatpersoner kan se hvilke opplysninger Experian sitter inne med. Her kan du logge inn på minexperian.no med din BankID. Når du har opprettet bruker og er logget inn, kan du se hvilken gjeldsinformasjon og hvilke kredittopplysninger Experian har registrert på deg.

Er du interessert i å se alt du har av kredittgjeld, kan du logge inn på gjeldsregisteret.