Betalingsforsikring

Betalingsforsikring er en forsikring som vil ta seg av betalingsforpliktelsene dine hvis du mister jobben, blir syk eller noe annet uforutsett skjer. Betalingsforsikringen vil ta seg av de løpende utgiftene du har på kredittkortet eller et lån.

Betalingsforsikringen vil fungere som et økonomisk sikkerhetsnett. Hvis det skjer noe du ikke har kontroll over, uforutsett, er du sikret økonomisk ved at du slipper å bekymre deg for regninger osv. Forsikringen vil typisk gjelde ved arbeidsledighet, permisjon fra arbeid og sykemeldinger.

Mange kredittbanker, som står for kredittkort og/eller forbrukslån tilbyr betalingsforsikring til sine kunder. Da vil den typisk dekke en viss prosentdel av det utestående i en forhåndsdefinert periode.

Krav til å få betalingsforsikring

For å få en betalingsforsikring er det gjerne noen strenge krav. Men hvis du oppfyller kravene vil du ha mulighet til å ta opp en betalingsforsikring gjennom den aktuelle banken. De fleste vil oppleve at de oppfyller kravene.

Disse kravene er i mange tilfeller:

  • At du har et forbrukslån eller kredittkort hos den kredittbanken du vil tegne en betalingsforsikring ved.
  • Et krav, at du sender inn en egenerklæring på at du ikke har noen kroniske problemer eller har noen sykdommer.
  • Når du inngår en låneavtale, med kredittkort eller forbrukslån, selv om du vet du skal permitteres eller gå ut i arbeidsløshet.
  • Har bostedsadresse i Norge, være registrert i folkeregister og medlem av den norske folketrygden, eller noe tilsvarende i Sverige eller i Danmark.

Det vil også være et krav til minstealder og maksalder, for å få betalingsforsikring. Det er gjerne en nedre aldersgrense på 18 eller 20 år, og maksalder kan gå opp til typisk 60 år eller 65 år. Santander Bank har for eksempel et krav om en øvre aldergrense på 65 år. Bank Norwegian har 60 år som maksgrense.

Når gjelder en betalingsforsikring?

Selv om du oppfyller kravene til å tegne en betalingsforsikring så er det en del betingelser som skal oppfylles for at den skal gjelde også. En betalingsforsikring gjelder hvis:

  • Du mister jobben ufrivillig (altså, du sier ikke opp selv) eller du blir permittert fra arbeidet.
  • Blir ufør og kan ikke arbeide.
  • Blir lagt inn på sykehus på grunn av en ulykke eller du blir syk.

Havner du i noen av disse tilfellene vil det være en prosentsats av gjelden som blir dekket. Avhengig av hvilken bank du tegner forsikring ved, vil utestående gjeldsforpliktelser typisk dekkes i inntil 12 måneder. Du er også sikret hvis det skulle skje en akutt sykdom eller død. Da kan det være du får dekket hele den utestående gjelden.

Prisen på en betalingsforsikring

Hvor mye en betalingsforsikring vil koste varierer naturlig nok fra bank til bank, men det er i mange tilfeller en viss prosent av den månedlige innbetalingen eller hvor mye du har i utestående kreditt. Da blir innbetalingen til betalingsforsikringen regnet med i det månedlige terminbeløpet og du betaler dette inn sammen med de andre betalingsforpliktelsene til gjelden.

Eksempler:

  • Har du et Remember kredittkort skal du betale 0.6% av utestående saldo hver måned. Har du ikke utestående saldo så koster det deg heller ingenting å ha betalingsforsikring.
  • Har du forbrukslån hos yA Bank koster det 263,45% av terminbeløpet. Dette regnes som en engangsbetaling hvor dette fordeles over det eksisterende lånet og nedbetales samtidig. Her gjelder forsikringen i 36 måneder.
  • Har du kredittkort fra Bank Norwegian så koster det 0,99% av utestående saldo hver måned. Denne betalingsforsikringen dekker 7% av utestående saldo.