Bankklagenemda

I 2010 ble Bankklagenemnda og Forsikringsskadenemnda slått sammen til Finansklagenemnda.