Boligkreditt

Boligkreditt er et lån med sikkerhet i boligen. Dette er ofte markedsført som et fleksibelt lån, hvor du selv kan bruke av kassekreditten etter behov. Boligkreditten er typisk brukt til oppusning og annet, som er relatert til boligen, en behøver ikke nødvendigvis å være øremerket et formål. Boligkreditt kalles også rammekreditt, fleksibelt lån eller kassekreditt, alt etter hvem du låner fra. Denne typen lån får du gjennom banken du har et boliglån hos.

Regelen er, at maksimalt 60% av verdien på en bolig kan belånes. Nedbetalingstiden på dette lånet varierer, noen har avdragsfrihet, andre har nedbetalingstid på maksimalt 10 år. Det er mulig å belåne boligkreditt sammen med et regulært boliglån, så lenge den totale belåningsgraden ikke overstiger 60%.