Belåningsgrad

Belåningsgrad er et begrep, som blir brukt i forbindelse med pant eller sikkerhet for lån. Eksempel på hvor begrepet belåningsgrad brukes, er ved boliglån. Her vil en belåningsgrad si hvor mye av verdien på boligen er belånt. Belåningsgrad kan også brukes i forbindelse med båt-lån, billån og andre typer kjøretøy, hvor det er mulig å låne penger til hele eller deler av hva kjøretøyet koster. Belåningsgrad vil typisk ha mye å si for hvor høy rente du vil få på et evt. lån med sikkerhet. Er belåningsgraden 100% vil det si, at hele verdien av ilen er belånt. Er belåningsgraden 80%, vil det si, at du har hatt en egenkapital på 20% av verdien hvor resten (80%) er lånte penger.