Kassekreditt

Kassekreditt er en kreditt som du har i banken. Du kan da avtale en viss sum som kan trekkes fra konto uten at du har dekning. Mange bedrifter har en slik type lån. Kassekreditt for bedrifter er gunstig for å ha likviditet.