Studenter og kredittkort

Mange av dagens studenter opplever det ofte som direkte vanskelig å få innvilget et kredittkort (du kan se to gode kort for studenter på denne siden), spesielt ettersom mange av dem er uten fast inntekt, og de forskjellige kredittinstitusjonene ikke tar hensyn til eventuelle stønader disse mottar. På samme måte oppleves det også for mange av studentene, at hvis de først får innvilget et kredittkort, er betingelsene gjerne tilsvarende svært strenge. Det er forholdsvis høye renter på disse kortene, korte nedbetalingstider, og kravet til sikkerhet, er uforholdsmessig høyt, i forhold til innvilget øvre kredittgrense.

Krav om sikkerhet

Ofte stilles det som betingelse at kortinnehaver enten på ha kausjonist, eller at foreldrene påtar seg det fulle og hele ansvar for brukeren. I andre tilfeller kreves det bankgarantier, noe som ikke er spesielt enklere å få for en student, med mindre man allerede har et anseelig beløp stående på konto.

Ikke mist motet

Likevel skal man ikke helt miste motet, for det er aktører i finansmarkedet som er villige til å innvilge kredittkort til selv den fattigste studenten, så man må bare legge inn flere søknader, flere steder. Selv om man får avslag ett sted, kan det hende man får positivt svar det neste, så det handler om å ikke gi opp med kun noen få forsøk.

Et godt tips

Et riktig godt tips er å be om begrunnelse for avslag dersom det er det svaret man får, slik at man kanskje kan øke sine sjanser når man fyller ut neste lånesøknad. Be gjerne om denne begrunnelsen skriftlig, slik at den kan spares til senere bruk, og hentes frem igjen ved behov.