Slik finner du økonomiske råd og tips gratis

I dag trenger du ikke lengre besøke kostbare bankfolk, investorer eller forvaltere for å få gode finansielle råd. Ved noen enkel søk på nett, vil du umiddelbart få svar på hva enn du måtte lure på – og det beste er at det ikke trenger å koste deg ei krone!

Nettsider, blogger, youtube, sosiale medier – internett florerer av plattformer som ønsker å hjelpe deg med sine økonomiske råd og tips. Det er imidlertid ekstremt viktig å lese disse rådene med kritiske øyne.
Det er ingen garantier til at det som faktisk står eller blir sagt er pålitelig informasjon, og det er heller ikke sikkert at personen som står bak, er en person med kompetanse til å gi økonomiske råd.
Så, hvordan kan du vite hvilke nettsteder som er gode eller ikke? Her er faktorer du burde se etter for å finne/ unngå pålitelige- og upålitelige aktører:

Hvor etablert er aktøren: Aktører med lang fartstid, og som jevnlig kommer med ny informasjon, tips eller råd, er å anse som en pålitelig kilde. I dag finnes det en rekke veletablerte nettsider som for eksempel Aksjebloggen. Dette er Norges eldste finans-nettsted, og her kommer det jevnlig nye artikler om investering, aksjehandel og personlig økonomi.

  • Unngå «for godt til å være sant» tilbud: Er det sider eller innlegg som virker «for godt til å være sant», er det bare å styre unna. Ofte brukes garantier på umiddelbar- og eventyrlig gevinst som en utspekulert måte å tiltrekke seg nye kunder på.
  • Blir du «oppfordret» til å kjøpe/ investere? En pålitelig side vil aldri oppfordre til å investere, men heller belyse fordeler og ulemper ved en investering. Uansett hvor lys fremtiden ser ut for et aksjeselskap eller en kryptovaluta, er det ingen som kan garantere at en investering vil føre til profitt. En trygg aktør kan for eksempel anbefale en investering basert på visse kriterier, men vil aldri oppfordre til å kjøpe.
  • Hvordan er innholdet? En aktør du kan stole på vil ha et innhold som er vel argumentert, og godt beskrivende. Anmeldelser og erfaringer som er kritisk beskrevet, der både positive og negative faktorer belyses er et godt tegn på en pålitelig aktør. En pålitelig aktør vil heller aldri si at denne metoden eller denne investeringen er «best» uten å argumentere for hvorfor.
  • Hvem står bak informasjonen som deles? Aktører som deler finansielle tips og råd anonymt, er mindre pålitelige enn aktører som opplyser hvem som står bak. En pålitelig aktør kommer med tips og råd som er «ansvarlige»: Mange sider eller personer kan kanskje fortelle at aksje- og fondsparing er den sparemåten som har historisk gitt best avkastning. Selv om det stemmer, betyr det ikke at det er en garanti for fremtidig gevinst. Alle pålitelige aktører vil også nevne risikoen en slik investering innebærer, og sørge dermed sørge for å gi ansvarlige tips og råd.