Låne penger til aksjer

Noen ganger kan du kommer over aksjetips som lover gull og grønne skoger. Da kan det være greit å ha litt ekstra sparepenger som du kan kjøpe aksjer for. Men, noen ganger har man ikke penger til overs. Er det da mulig å låne penger til aksjer, og hvor risikabelt er det?

Hvordan låne penger til aksjeinvestering

Det er flere måter å låne penger til investering, og de ulike metodene du kan bruke har sine fordeler og ulemper. Før du gjør et kjøp av aksjer for lånte penger er det viktig å sette seg godt inn i hvordan de ulike metodene fungerer. Som kjent er investeringer i aksjer og andre verdipapirer forbundet med risiko.

Dersom kursen faller vil det føre til at du får et papirtap og uten at kursen stiger igjen kan det ende opp som et realisert tap. Har du i tillegg lånt penger kan en fallende kurs gi deg et overraskende stort tap.

Gearingeffekt på investeringer

Årsaken til at et tap kan bli større når du investerer med lånte penger er gearingeffekten. La oss si at du investerer 20000 kr av dine egne penger, og samtidig bruker du 80000 kr som du har lånt til investering. Det betyr at du eier aksjer for 100000 kr.

Så lenge kursen på investeringen stiger vil du få en veldig god avkastning. Se for deg at aksjekursen stiger 20 %. Dette fører til at investeringen din som var verdt 100000 kr er nå verdt 120000 kr. Av disse er 80000 kr lån, og når det er betalt tilbake sitter du igjen med 40000 kr. Her tenker vi ikke på renter, for å holde det enkelt.

Faller derimot kursen 20 %, vil den opprinnelige investeringen din kun være verdt 80000 kr, og her er det ikke de lånte pengene som forsvinner. Det er dine egne penger. Selger du ut aksjene dine vil du sitte igjen med 80000 kr som går til å dekke lånet, og alle dine egne penger er tapt.

Bruke kredittkort eller forbrukslån til aksjekjøp

Dersom du bruker penger fra kredittkort eller forbrukslån til aksjekjøp vil du ikke få en gearingeffekt på investeringen. Men, her er det viktig at du er obs på at dersom kursen faller vil du tape pengene du har lånt.

I tillegg kommer renter du må betale på lånet. Normalt er renten på kredittkort og forbrukslån ganske høy, selv om du har brukt mye tid på å finne frem til den beste låneavtalen som gir deg forbrukslån med lav rente. Det er også slik at ingen aksjetips har 100 % garanti på å slå til, dermed kan det å ta opp lån for å investere være veldig risikabelt.

Bruk av aksjekreditt

Dersom du har vært innom et aksjeforum eller lest finansaviser har du nok kommet over uttrykket aksjekreditt eller verdipapirbelåning. Med denne formen for lån vil du få en gearingeffekt på investeringen din. Dette skyldes at det er krav om at du må stille med egenkapital som sikkerhet for å kunne bruke denne kontokreditten. Siden du får gearingeffekten blir dette en investering som har høy risiko. Det finnes riktignok måter å beskytte seg mot denne på.

Det verktøyet du kan bruke som beskyttelse er en stop/loss ordre. Dette er en automatisk salgsordre som utløses automatisk, men det er ingen garanti for at du får solgt til den kursen du ønsker. Når du legger inn denne orden setter du opp en triggerkurs og en salgskurs. Faller kursen på investeringen din ned til triggerkurs vil orden legges ut i markedet. Det vil så bli forsøkt å selge aksjene din til den salgskursen du har oppgitt at du er villig å selge til. Her kommer nok en risiko, nemlig slippage.

Når en aksjekurs faller kan det være langt mellom kursene kjøperne er villige til å betale og hva selgerne er villige å selge til. Faller kursen din under salgskursen du har satt opp får du slippage, og du vil ikke få solgt. Dermed blir du sittende med et urealisert tap som er større enn hva du opprinnelig var villig til å ta.

Vil det lønne seg å låne penger til investering?

Nå har vi brukt mye tid på å gå gjennom noen av de typene risiko du møter på dersom du bruker lånte penger til å investere. Ennå har vi ikke snakket om det kan lønne seg, men det skal vi gjøre nå. Når vi skal se om dette kan lønne seg må vi se på forventet avkastning og utgifter.

Nybegynner har ofte en overdreven optimisme når det kommer til forventet avkastning. En ny undersøkelse utført av Schroders viste at snittet av de 23450 respondentene forventet en årlig avkastning på 15,4 % over de neste fem årene. De som ble spurt i undersøkelsen var private investorer fra 32 ulike land.

Hva man faktisk kan forvente seg i avkastning har historisk vist seg å være langt lavere. Siden 1920 har for eksempel amerikanske aksjer gitt en årlig avkastning på rundt 6,2 % i snitt. Oslo Børs har riktignok gjort det langt bedre. Siden 1982 har den årlige avkastningen ligget rundt 11,2 % i snitt.

Så vil det lønne seg å låne penger for å investere i aksjer? Tja, det kan. Det som er viktig er å finne et lån som har lav rente. Videre er det også veldig viktig å være klar over risikoen du løper. At Oslo Børs har gitt en årlig avkastning på 11,2 % de siste 18 årene er ingen garanti for at det skal skje i år.