Kredittkort og tilbakebetaling

Å benytte kredittkort til betaling av varer er en grei løsning for mange. Når det kommer til tilbakebetalingen gir kort deg muligheten til fleksible løsninger. Du kan velge å betale alt eller bare litt, men hva vil denne fleksible løsningen si for deg og din økonomi?

Fleksibel innbetaling

Det er flere løsninger for nedbetaling av benyttet kreditt. Dette gir en fleksibilitet du ikke har ved for eksempel opptak av lån. Du kan velge å betale inn all benyttet kreditt når fakturaen kommer, eller du kan betale ned i løpet av flere måneder. De forskjellige løsningene vil gi deg forskjellig økonomisk spillerom. Betaler du alt ved forfall påløper ingen renter, og du har hele kreditten tilgjengelig på ny. Betaler du mindre beløp over lengre tid løper det rente på gjenstående kreditt. Samtidig vil du for neste måned ikke ha fullt opp med kreditt. Da vil du ha kredittgrensen minus det allerede benyttete beløp. I tillegg tilbyr enkelte banker betalingsfri måned, men vær klar over at dette normalt koster ekstra. Sliter du med gjeld fra kredittkort? Få gode råd her.

Hvilken betalingsmåte bør du velge?

Det beste er alltid å løse inn all benyttet kreditt, eller så mye av den som mulig. Det er ikke alltid dette lar seg gjøre, og en må velge å dele betalingen over lengre tid. Tipset vårt er da; betal så mye du kan på kortest mulig tid (og betal den dyreste gjeldas di først). Handler dette kun om noen måneder vil ikke rentekostnadene være uoverkommelige. Har du derimot kredittkortgjeld, som du betaler over et år eller mer vil kostnadene på et kredittkort bli høye. I tilfeller hvor gjelden på kortet er over et år eller mer kan det hende at en refinansiering, i form av et rimelig lån, være mer gunstig for deg økonomisk.