Kredittkort dekker ofte reiseforsikringen

Hovedfordelen med kredittkort er at du kan få tilgang på penger innen kort tid da uhellet først er ute, og dette kan betraktes som en type forsikring da man er på reise i utlandet. Nordmenn reiser mer enn noen gang tidligere, og dette skyldes høye lønninger og en krone som står svært sterkt i forhold til annen valuta. Med høye antall reisende har også etterspørselen etter reiseforsikring økt de siste årene, og mange er ikke klar over at de ofte allerede er dekket gjennom kredittkortet sitt. En vanlig forsikring koster i dag et sted mellom 1500 og 2500 kroner, og det kan derfor være store penger å spare ved å kun bruke forsikringen gjennom kredittkortet.

Husk å sjekke kredittkortskontrakten

Ikke alle kredittkort har reiseforsikring inkludert i vilkårene sine, og du må derfor sørge for å finlese kontrakten og hva som gjelder. Det har vært mange historier de siste årene om nordmenn som reiser til utlandet uten tilstrekkelig med forsikring, og som ender opp med å måtte betale store summer som følge av sykdom og skade. For og ikke ende i denne fellen burde du forsikre deg om at kredittkortet ditt dekker alt det som er nødvendig. For det første vil kredittkortet ikke dekke alle reisende, og det avhenger av hvor ofte du reiser og til hvilke steder. Noen land er forbundet med større risiko enn andre, og dersom du reiser til andre verdensdeler hver uke vil de kunne kreve ekstra kompensasjon for den økte risikoen.

Kravene som kredittkortselskapet stiller

Som oftest vil utstederen av kredittkortet kreve at du betaler minst halvparten av alle reiserelaterte utgifter med kredittkortet. Dette kravet stilles slik at folk ikke skaffer kredittkort utelukkende kun for å forsikre reisen uten å bruke kortet til å kjøpe ting. Det er ofte gratis å eie kredittkort dersom man betaler tilbake i tide, og derfor ville selskapene ha tapt på en slik ordning.