Hva er best, kredittkort eller forbrukslån?

Hvis du lurer på om du skal søke om kredittkort eller forbrukslån, bør du først tenke over hva det er du egentlig har behov for. Er svaret ”raske penger”, kan nok lån være det mest gunstige. Dette er egentlig to helt forskjellige produkter, med helt unike egenskaper. Et kredittkort er primært ikke et lån, men en smart betalingsløsning, som også kan brukes som et kortsiktig lån. Bruker du et kredittkort som en langsiktig finansieringsløsning, blir det fort ganske dyrt.

Forbrukslån kan lønne seg

Dersom du har behov for mye penger som du ikke vil evne å betale tilbake innen kort tid, er et lån normalt den beste løsningen. Kostnadene på et forbrukslån avhenger av flere ting, men de har som regel lavere renter enn et kredittkort (men ikke alltid). Slike lån er dyrere enn boliglån, men fordelen er at de kan skaffes raskt og det kreves ingen sikkerhet.

Kredittkort er en lånemulighet

Et kredittkort brukes sjelden som en lånemulighet, med mindre vi snakker om et veldig kort tidsperspektiv. Fordi du får en rentefri periode (mellom 45 og 52 dager alt ettersom hvilket kredittkort du har), kan du bruke det til å ”låne” kortsiktig når du skal investere gjenstander som du har råd til. For eksempel dersom du vil ha ny PC eller lignende, og kan betale innen utløpet av den rentefrie perioden. Betaler du da med kredittkort, har du egentlig fått et gratis lån. Dersom deler eller hele summen ikke gjøres opp innen rentefritaket er over, påløper det rentekostnader.

Dermed kan man godt si at et kredittkort er en lånemulighet, der lånet er gratis på kort sikt. Men, bruker du kortet til å ”låne” kontanter, eller ikke betaler hele den benyttede kreditten innen rentefri periode er omme, har du plutselig et dyrt lån. Denne typen bruk av kredittkort er ikke å anbefale, fordi mange lar seg friste til å bruke mer penger enn de har råd til. Bruk kortet smart, så unngår du betalingsproblemer.