Hva gjør man ved kredittkort svindel?

Hvis du merker at noe ikke stemmer med oversikten over betalinger fra kredittkortet, er dette en god grunn for å gjøre noe. Det samme gjelder om en selger ikke holder det dere avtalte, eller om han har gjort en feil. Første steg burde være at du forsøker å kontakte selger, for å løse problemet dere imellom. Om dette ikke er mulig er neste steg å kontakte kortutstederen.

Selv i disse moderne tider er vi ikke fri for menneskelige feil. Mange kortkjøp tastes fortsatt inn av menneskehånd når de bearbeides, og det betyr at det noen ganger tastes inn en null for mye eller et komma for lite. Vær derfor høflig når du først kontakter motparten. Det kan hende at man lett kan rette på feilen.

De fleste utstedere av kredittkort har et standardisert klageskjema

På hjemmesidene til kortutsteder som banker og kredittkortselskaper, finner man et egen seksjon som instruerer deg i hvordan du klager på misforhold i forbindelse med ditt kredittkort. Skjemaene ser meget like ut. Her blir du bedt om å redegjøre for grunnlaget for klagen, og å beskrive i grove trekk hva som er grunnlaget og omstendighetene for at du leverer inn en reklamasjon. Husk for all del å signere skjema, og å legge ved den relevante dokumentasjonen for saken.

Den som klager med god grunn får som regel medhold

I Norge får kunder som klager på feil og svindel med kredittkort, som regel medhold. I 9 av 10 tilfeller kommer pengene tilbake. Det er likevel viktig å belage seg på at slike ting tar tid, og at man kan vente i flere måneder før en klagesak er løst.

Les på TV2.no: Slik beskytter du deg mot kortsvindlere i utlandet.