Avdrag

Avdrag er hvor mye av et terminbeløp som går til å nedbetale gjeld. Dette uttrykket brukes ofte i forbindelse med forbrukslån, men gjelder også andre typer lån, som boliglån eller kredittkort. Hvor mye av et lån som er avdrag, vil bestemmes av hvilken type lån. Dette er opplysninger som du kan se i nedbetalingsplanen, og er omfattet av et annet uttrykk – «ammortisering». Avdrag er et viktig begrep for lånekunder, all den tid dette vil påvirke lengden av lånets levetid og hvor mye et eventuelt lån vil koste, i totale kostnader.