Ammortisering

Ammortisering I forbindelse med forbrukslån vil bety, at det er et fast innbetalt beløp hver måned (faste avdrag). Forholdsvis størrelse av avdraget vil være bestemt av, om det er et serielån eller et annuitetslån. Uansett hvilken type lån, er en ammortiseringsplan det samme som en nedbetalingsplan. Her kan du se hvor mye som er avdrag, og hvor mye som er renter, for hver innbetaling.

Det skilles mellom avdrag og terminbeløp, Avdrag er hvor mye av lånet som betales ned på for hver termin. Terminbeløp er det totale beløpet, inkludert avdrag, renter og evt. andre kostnader, som inngår i ammortiseringen.

Ved serielån vil avdraget være like stort for hver termin, mens andelen av terminbeløpet som er renter vil minke. Ved annuitetslån vil terminbeløpet være like stort gjennom hele nedbetalingsperioden. Noe som vil si, at avdragene er mindre i begynnelsen, og som vil øke etter hvert som lånet betales ned.