Falske e-poster for å svindle kredittkort

Phishing er svindel i ny drakt. Her snakker vi ran over nett og du hjelper faktisk til selv med å få det gjennomført. Phishing (fisking) er forsøk på å få tak i personlig informasjon slik at svindlerne har tilgang til å benytte din konto eller kredittkort.

Falske e-poster

E-post er i dag en helt normal kommunikasjonskanal til offentlig etater eller andre, også banken. Det man opplever i økende grad er phishing. Altså e-post fra banken, men de er falske. Disse e-postene ber om at du bekrefter konto, eller kredittkort, med personlig informasjon. Dette da banken har oppdaget mistenkelig aktivitet. Bekreftelse fra deg vil hindre stenging av f.eks. kortet ditt. Du blir bedt om å benytte en vedlagt link og blir sendt til en ny side med et skjema. Der bes det om f.eks. kontonummer, PIN-koder eller annet. Legger du inn dette har du hjulpet svindlerne til å ha fri tilgang.

Slik vet du at e-posten er falsk

I utgangpunktet er det lett å forstå at man har fått en falsk e-post. Spesielt siden banken aldri sender slike e-poster. Det svindlerne spiller på er at man blir redd konto, eller kredittkort, skal bli sperret. Blir man bekymret er det fort gjort å gjøre som man blir bedt om og fyller ut opplysningen det bes om. Klarer man derimot å beholde roen ser man fort at noe er galt. Det kan være at språket ikke er godt, rare tegn i stedet for bokstaver enkelte steder. I tillegg kan man se på avsenderadressen. Den ligner kun på bankens offisielle, med noen små detaljer som er forskjellige. Linken i e-posten kan man og sjekke. Hold musepekeren over linken og da kommer den riktige siden opp, og ikke den som samsvarer med teksten i e-posten.