Dette er pliktene enhver kredittkorteier sitter med

Et kredittkort gir deg som kunde tilgang på et kortsiktig lån som må betales tilbake jmf. de forpliktelsene som er beskrevet i avtalen mellom deg og kredittyter. Her finner du den første forpliktelsen du har som kunde, hvor du må betale pengene tilbake på et gitt tidspunkt. En av de store fordelene med kredittkortet er at du ikke trenger å betale renter dersom du betaler pengene tilbake i tide, og dette kan tolkes som et incentiv fra kredittyter sin side for å få betalingen inn raskere og jevnere. En annen forpliktelse er som regel at du bruker kortet for et visst minimumsbeløp hver måned slik at du slipper å betale et gebyr, og det samme gjelder minimumssummer ved reise til utlandet for at forsikringer skal være gyldige.

Bruk kredittkortet ansvarlig

I dag kommer de aller fleste kredittkort med en personlig identifikasjonskode. Denne kalles PIN, og gir deg et unikt nummer med fire tall. Disse tallene er din egen signatur, ettersom du er den eneste som kjenner de. Av den grunn er det også ekstra viktig at du ikke deler de med noen andre utenforstående person, og er forsiktig hver gang du bruker kortet. Dersom du er grovt uaktsom kan du miste retten til refusjoner fra kredittyteren, og eksempel på dette er å oppbevare kortet og koden sammen i lommeboken. Gjør du dette kan du miste kravet på refusjon under finansavtaleloven. Slik sikrer du PIN-koden.

Du må selv dokumentere tapet

I Norge er det strenge lover som regulerer kjøp av varer på kreditt, og som en del av dette har du rett til å få kjøpesummen refundert dersom selgeren ikke leverer varen etter avtale (les mer her). Her har du også en forpliktelse som kjøper ettersom du plikter å kunne vise fram dokumentasjon på kjøpet for at du skal kunne få penger refundert. Kravene er som regel en kvittering som viser detaljer om kjøpet såvel som annen informasjon omkring en eventuell konkurs.