Å betale varer og tjenester med kredittkort er smart

Vi hører med jevne mellomrom om erstatningssaker i forhold til kjøp med kredittkort. Det kan være seg feil eller mangler på en vare, svindelsaker på nett eller annet. Da er det greit å vite at man kan ha krav på å få pengene tilbake. Ordner ikke selger opp er de som ga deg kredittkort neste sted en klager.

Lovverket sikrer deg

Banker og kredittkortselskaper er underlagt Finansavtaleloven. I denne loven reguleres virksomhetenes plikter og rettigheter i forhold til utstedelse og bruk av kredittkort. Dermed har du som kredittkortbruker, en god beskyttelse mot tapte penger. I lovverkets paragraf 54b kommer det frem hvordan dette skal fungere for alle parter. Er det en mangel, eller feil, på en vare/tjeneste du har betalt for er finansinstitusjonene, som ga deg kredittkort, til slutt erstatningspliktig. Vil du fremme krav om en slik erstatning skal selger være næringsdrivende, og vare/tjeneste være betalt med kortet. Overfor bank/kredittkortutsteder må du kunne vise at selger ikke har overholdt sine forpliktelser.

Stegene å klage til kredittkortutsteder

Ønsker du å sende krav til en bank om erstattet beløp fra en kredittkortbetaling, må du følge en bestemt rekkefølge på ting. Følger du ikke «oppskriften» kan klagen være vanskelig å komme frem med. Varen må selvfølgelig være betalt med kortet, og varen må beviselig være feil, eller mangler, på. Det første du skal gjøre er å forsøke å løse saken direkte, med de du har kjøpt varen av. Fører ikke dette frem kan du gå videre til banken eller kredittkortselskapet. Kravet du da stiller overfor disse skal være skriftlig. Kan det fremlegges dokumentasjon på hva som er skjedd foreløpig i saken vil saksgangen bli atskillig enklere. Passer du på å gjøre hele prosessen i riktig rekkefølge vil du ha en sterk sak, og kan antakelig forvente pengene tilbake fra kredittyter.