Avdragsfrihet

Avdragsfrihet er en periode hvor du slipper å innbetale avdrag, men renter g andre omkostninger vil fremdeles løpe. Enkelte banker tilbyr avdragsfrihet i forbindelse med forbrukslån. Et eksempel på dette er Modus Finans, som lar deg velge faste avdragsfrie måneder i året, allerede når du søker om lånet. 5-årsregelen vil fremdeles gjelde på forbrukslån, selv om det er avdragsfrihet.

Avdragsfrihet brukes også i andre sammenhenger, som ved boliglån. Her er det andre regler som spiller inn, hvor du kun kan få avdragsfrihet, om du har mindre enn 60% belåning på boligen. Og du kan maksimalt få 6 måneder avdragsfrihet.