Fullmakt

Fullmakt er å gi andre, enten personer eller typisk finansforetak, advokater osv. en rett til å forhandle eller utføre en angitt handling eller avgjørelse, som er rettslig bindende.