Finansinstitusjon

Finansinstitusjon er et begrep som dekker over banker, finansieringsforetak og forsikringsselskaper.