Førstehjemslån

Førstehjemslån er et uttrykk for boliglån til det første hjemmet, enten det er en bolig, leilighet elelr annet.