ID-tyveriforsikring

ID-forsikring er en forsikring mot ID-tyveri. ID-tyver er nok noe av det mest ubehagelige et menneske kan oppleve, og kan potensielt ødelegge et liv i mange år. Når noen stjeler opplysninger, er det som regel for økonomisk vinning. Det er dessverre mange eksempler på, at lån blir tatt opp i navnet på en annen person, og noen ganger må offeret gjennom rettsaker og – i verste fall – stå igjen med regningen, inntil kravet (gjerne flere krav) er betalt ned, eller kravene er trukket. Er det en omfattende sak, kan det være veldig krevende å stå med alt selv.

Datatilsynet har laget en liste over ting du kan gjøre, for å forebygge og adressere id-tyveri. Sjekk listen her.

Hva en ID-forsikring dekker

En ID-tyveriforsikring vil hjelpe deg med å trekke en eventuell sak til rettsapparatet. Det er ikke alltid du kan regne med fortgang i saken, når myndighetene kommer på banen. Forsikringsselskapet vil hjelpe med mange småting, som kanskje ikke alle tenker på med en gang, fordi det er ikke bare å ta opp et lån i en annens navn, som en ID-tyv kan finne på. Her dekkes inn opprydningen, om det er en Facebook-konto på avveie, stjålne bilder osv. I tillegg til å kontakte kredittselskaper, kreditorer og avvise urettmessige krav. Forsikringen vil også dekke hjelp til å gjøre innsigelser mot og slette urettmessige betalingsanmerkninger

Hvem tilbyr ID-forsikring

Det er enkelte kredittkort som inkluderer ID-tyveriforsikring. Disse kredittkortene er blant annet:

  • Bank Norwegian
  • Eurocard
  • Diners Club

Kan du klare deg uten?

Heldigvis er ikke ID-tyveri veldig utbredt, men på den andre siden er det ingen som vet om det vil ramme dem. Politi, banker, og andre selskaper hvor ID-tyveri forekommer, er blitt dyktigere til å avdekke svindel, men det skjer.

Spørsmål du bør stille deg før du tegner forsikringen er:

1) Hvor stor er faren for at jeg blir utsatt for dette?

2) Om det skjer, hvor innstilt er jeg på å rydde opp selv?

3) Vil tap av tid og penger stå i forhold til det premien koster?

Hvis du er utsatt for ID-tyveri, så ta kontakt med Politiet umiddelbart. De kan gi deg råd videre. Deretter kontakt eventuelt forsikringsselskapet, om du har forsikring, ellers må du selv ta kontakt der det er nødvendig. Om nødvendig kontakt banken din og få sperret ditt BankID. Jo raskere du får meldt ifra, dess raskere får du forebygget.