Flytende rente

Flytende rente vil si at renten følger markedet akkurat nå, og vil kontinuerlig endres over lånets løpetid. Flytende rente kalles også for variabel rente. Dette er motsetningen til fast rente, hvor renten avtales på forhånd, som skal gjelde hele lånets løpetid, eller deler av den.