Fast rente

Fast rente betyr at renten er forhåndsavtalt i hele lånets løpetid. Ved andre typer lån kan du ofte velge mellom fast eller flytende rente, men dette er oftest ikke tilfellet ved forbrukslån. De aller fleste av kredittbankene, som tilbyr forbrukslån, vil kun tilby en variabel/flytende rente. Dette kan være gunstig i en stabil økonomi, men kan ha store konsekvenser om styringsrenten endres. Ved refinansiering stiller det seg annerledes, hvor det er flere aktører på markedet som tilbyr deg å velge mellom hvilken type rente du vil ha.