Disponibel saldo

Disponibel saldo, er hvor mye penger på konto som er disponible, eller tilgjengelige til bruk. Det tilgjengelige beløpet er hva du kan ta ut av konto, uten å gå i minus, og den beregnes på grunnlag av saldo og reserverte transaksjoner. Hvis du har overtrekk på kredittkortet, vil disponibel saldo ofte indikeres negativ og markert i rødt.

Sammenlign kredittkort her

Hva er forskjellen mellom bokført og disponibel saldo?

Bokført saldo er det beløpet som faktisk står inne på kontoen. Disponibel saldo er det du maksimalt kan ta ut fra kontoen. Disponibel saldo tar hensyn til kreditter som er gitt, sperrede beløp og transaksjoner som er registrert i systemet.

Hvorfor er ikke (bokført) saldo og disponibel saldo den samme?

Hvis det er en forskjell på bokført saldo og disponibel saldo, så skyldes dette reserverte beløp på kontoen din, eller du har en kassekreditt.

Bokført saldo: Er tilgjengelig saldo pluss reserverte beløp.

Disponibel saldo: Saldo pluss eventuell kreditt, men minus reserverte transaksjoner.

Hvilke beløp som er reserverte kan du, som oftest, se i nettbanken din. Reservasjonen vil typisk vises øverst i kontobevegelser med status «Venter» og alltid med dagens dato.