Bokført saldo

Bokført saldo er de pengene du har på konto. Er det snakk om kredittkort, er bokført saldo det beløpet som er benyttet og bokført. Det kan ta opptil ett døgn før en transaksjon blir registrert og denne vises på kontoutskriften. Disponibelt beløp på kredittkortet er de pengene du kan benytte, eller har til rådighet og kan bruke av.

Bokført saldo kredittkort

Har du et kredittkort, med tilgang til nettbank, har du gjerne sett bokført saldo og disponibel saldo. Dette er to helt forskjellige ting, og sier noe om hvor mye du faktisk har i disponibel kreditt og hvor mye kreditt du har brukt.

Bokført saldo og reserverte beløp

Bokført saldo er også reserverte beløp som venter på å bli bokført. Når du benytter kredittkortet ditt i en minibank, nettbutikk eller annen POS (Point Of Sale), for eksempel en betalingsterminal, vil du se dette umiddelbart i nettbanken. Dette gjelder kun hvis salgsstedet har direkte kontakt. Benytter du en betalingsterminal uten forbindelse, eller du skal signere, kan det ta noen dager før du ser det reserverte beløpet i nettbanken.

Det reserverte beløpet vil bli bokført og trukket av konto, som regel etter en dag, derfor er det disponibel saldo du til enhver tid skal forholde deg til. Det kan også gjelde hvis du benytter kortet i utlandet eller andre steder hvor det er forsinkelser. Saldo på kredittkortet vil være det samme, men det disponible beløpet vil endres hver gang du benytter kortet.

Når grunnlaget for transaksjonen blir meldt inn, vil du se det reserverte beløpet blir trukket fra den bokførte saldoen. Dette er ikke noe spesielt for kredittkort og gjelder alle typer bankkort. Det tar minst en bankdag før den bokførte saldoen blir registrert. Dette er avhengig av hvor og når du har benyttet kortet. Bruker du et kredittkort i helligdager, for eksempel, vil beløpet ofte være reservert i noe tid før du ser hva kortet faktisk har blitt brukt til. Bokført saldo er noe du vil se i alle kredittkort, og er en viktig del av den finansielle infrastrukturen.

Bokført saldo gir deg oversikt over transaksjoner

Noen ganger kan det være litt forvirrende hvis du ser reserverte beløp uten at du har brukt kortet. Det kan lønne seg å vente til transaksjonen blir bokført. Slik at du kan se hva den gjelder. Har du klar mistanke om svindel, er det fornuftig å kontakte kredittbanken og eventuelt sperre kortet for videre bruk.

Er det snakk om doble transaksjoner, hvis det skjedde noe feil med et nettkjøp f.eks. når du ikke fikk en gjennomført betaling, så kan kjøpet bli reservert, men det vil gjerne ikke bli trukket fra konto fordi det ikke var et reelt kjøp. Følg med på dette hvis du ser det har skjedd en feil. Du kan få tilbakebetalt pengene fra salgsstedet eller gjennom kjøpsforsikringen i kredittkortet.

Kredittkortfaktura

Når en kredittkortfaktura er til forfall, vil du se hele det utestående beløpet du skylder. Det er bokført saldo som vil står her. Du kan velge om du vil innbetale hele beløpet eller eventuelt deler av den, alt etter hvilken avtale og hvor mye du skylder.

På fakturaen vil du se hva du har brukt kortet til helt spesifisert. Her vil du se alle transaksjoner som er bokført i perioden og betale etter det.