Årspris

Årspris er et årlig gebyr, som sier noe om hva du skal betale for å ha et kredittkort tilgjengelig. Dette er helt uavhengig av om du benytter deg av kortet eller ikke. Derimot, er det blitt en bransjenorm at kredittkort er gebyrfrie (altså uten årsgebyr), men det er fremdeles en del ordinære banker og enkelte kredittselskaper som opererer med en årspris på kredittkort. Ofte er det årspris på debetkort også.

Årsprisen på et kredittkort er noe du skal betale en gang i året, men regnes gjerne inn i effektiv rente på kortet, fordi det er en delkostnad i samme båt som termingebyr (når vi snakker forbrukslån). Hvor mye et årsgebyr vil være i kroner og øre vil variere fra bank til bank, men kan variere fra 50 kroner til flere tusen. American Express har for eksempel et årsgebyr på 5000 kroner for sitt Platinum-kort. Basiskortet American Express Card har derimot et årsgebyr på 650 kroner. Årsgebyret er noe som dekker over en del fordeler du får i kredittkortet også.

Kredittkort uten årsavgift er det mange av. Eksempler på kredittbanker som ikke har årspris er Bank Norwegian, yA Bank, Komplett Bank og 365 Privat.

Hvor mye du betaler for å ha et kort er kanskje ikke så viktig for den gjengse forbruker, men mange velger å ha flere kredittkort og da kan det være av stor betydning om det er gratis å eie kredittkortet eller ikke. Med flere kredittkort med en relativt høy årspris kan det være av betydning for de totale kostnadene og er noe du bør overveie når du vil eie ett eller flere kort. Mange velger å ha flere kredittkort fordi det kan gi flere fordeler, som brer over flere sider hverdagen.  Du vil få opplyst om en eventuell årspris når du bestiller kortet, enten det er kredittkort eller debetkort.