Debetkort

Debetkort er, i motsetning til kredittkort, et betalingskort hvor beløpet som belastes går direkte fra bankkontoen, som kortet er knyttet opp mot, og er typisk din lønnskonto (eller budsjettkonto). Når du så foretar et kjøp via POS, f.eks. i en butikk eller netthandel, vil beløpet belastes med en gang. Tar du ut penger i en minibank vil kontantbeløpet trekkes fra konto, sammen med evt. gebyrer.

Debetkort i Norge

Debetkort utstedt av en norsk bank, er avhengig av, at betalingen går direkte gjennom BankAxept. BankAxept er en finansiell infrastruktur, som er felleseid av norske banker (BBS), som gjør at transaksjoner kan avstemmes automatisk. Da kan det sjekkes opp mot dekning på konto, i realtid, for å se om det er penger nok til å utføre transaksjonen. Alle ordinære banker tilbyr debetkort og så lenge en butikk, eller annet utsalgssted (som restauranter osv.) har en avtale med BankAxept, så kan du benytte debetkortet der.

Debetkort i utlandet

Skal du ha muligheten til å betale med debetkort i utlandet, er det en nødvendighet, at det aktuelle debetkortet har internasjonale avtaler, som gjør dette mulig. Typisk vil dette være en avtale med VISA eller MasterCard. Så det er derfor du typisk ser «BankAxept»-logoen sammen med «VISA»-logoen, på et debetkort utstedt fra en norsk bank. Hvilken leverandør det er snakk om er egentlig, på mange måter tilfeldig, men det er ikke tilfeldig VISA er samarbeidspartner med norske banker, fordi dette er selskapet med størst internasjonal utbredelse. MasterCard debetkort er mer vanlig hos utenlandske banker eller ved nettbaserte banker, som f.eks. Revolut.

Kredittkort i stedet for debetkort

Et alternativ til debetkort er kredittkort, som gir flere fordeler ved handel på nett og kjøp i utlandet. Kjøpsloven sikrer nemlig kortholder mot svindel og evt. feil eller mangler, når de handles med kreditt. Dette gir kredittkortinnehaveren en stor fordel, spesielt når det brukes i utlandet eller hvis det brukes til å handle på nettbutikker plassert i utlandet.