En verden i forandring

Verden er i endring – det kan vel alle være enige om. I denne artikkelen skal vi se på hvilke teknologier som endrer arbeidslivet. Selv jobber, som vi tradisjonelt har ansett som forbeholdt mennesker, er nå på vei ut, og blir erstattet av roboter. Les mer om dette på Teknonytt.

Finans Norge har utarbeidet en rapport, som du kan lese her, og den viser en dyster fremtid for alle de som lever av jobber som rådgivere, kundebehandlere, driver med analyser av data og statistikk, og andre jobber direkte relatert til kredittvurderinger, banktjenester osv., som kan ha stor betydning for fremtidige låntakere.  Finn ut mer om dette her.

Simpelthen, fordi du ikke får en lånesøknad vurdert av et menneske, og de menneskelige faktorene vil da nulles ut – bra? Kanskje, kanskje ikke.

Automatisert programvare

Automatisert programvare har vi kjent til en tid i finansverden. Det begynte vel med de beryktede aksjerobotene, som i dag er blitt mer vanlige enn ekte mennesker. Og er det noe vi mennesker ikke er flinke til, så er det å være raske nok til å slå en datamaskin i tankekraft. Når det er sagt, er det også færre aksjemeglere i dag enn for noen få år tilbake. Bare se på Nordnet, som gjorde aksjer til allemannseie.

Det grønne skiftet

Det grønne skiftet har kanskje ikke så mye å si for arbeidsplasser i finanssektoren, sånn helt umiddelbart, men at det har en betydning, er det ingen tvil om. Dette kan faktisk har en positiv effekt, fordi investeringsviljen blir høyere, og miljøvennlige prosjekter kan få tilgang til privat, rask kapital, versus å kun ha statlig støtte/EU støtte som alternativ. 

Det er også trenden vi ser allerede i dag, så dette er ikke noen fremtidsprofeti. 

Kunstig intelligens

Kunstig intelligens er nok det mest spennende feltet, fordi her gå teknologien i forrykende fart. Skal vi tro forskerne, som er i sentrum av utviklingen, er det ingen grenser for hvor stor inngripen kunstig intelligens vil ha på livene våre. Ja, noen år så langt, som å si kunstig intelligens kan true menneskehetens eksistenes. Men, før vi kommer så langt, vil millioner av jobber erstattes i denne utviklingen. Kunstig intelligens kan ta over jobber, som vi tradisjonelt har forbeholdt de uunnværlige, leger, advokater og andre. Kan vi få en hverdag hvor politikerne også blir erstattet?

Vi skal være forsiktige med å være dystopiske, men vi skal forberede oss på store omveltninger i kredittmarkedet, som er følge av den teknologiske utviklingene. Hvor forandringene vil skje, er det for tidlig å si noe om, men at de kommer er det ingen tvil om.