Automatiske trekk

Automatiske trekk er et uttrykk som brukes i forbindelse med AvtaleGiro. Dette betyr simpelthen bare, at du har en avtale om fast betaling hver måned, enten det er kredittkort eller forbrukslån. Automatiske trekk hver måned brukes også av private og det offentlige, som har abonnementer, eller andre tjenester, som krever fast betaling. AvtaleGiro er ulikt eFaktura, hvor sistnevnte krever en godkjenning av deg før fakturaen blir betalt. Med AvtaleGiro er dette allerede forhåndsgodkjent.