eFaktura

eFaktura kan henvise til tjenesten eFaktura eller som forkortelse for Elektronisk Faktura.

Elektronisk Faktura – mer og mer populært

Elektronisk faktura er en digital fil, som inneholder informasjon man også vil se på en papirfaktura. eFaktura fra Nets er en tjeneste for privatpersoner, mens EHF er en tjeneste for det offentlige og private selskaper. Elektronisk faktura blir mer og mer populært, på grunn av den store miljømessige effekten det gir å ikke bruke papirfaktura, men også store økonomiske besparelser.

eFaktura – et produkt fra Nets

eFaktura er en produkttjeneste fra Nets, som gjør at privatpersoner kan få den elektroniske fakturaen tilsendt rett til nettbanken. eFaktura er et godt eksempel på hvor brukervennlig elektronisk faktura er, fordi kunden slipper å taste inn informasjon, som KID, kontonummer osv., manuelt.

EHF-faktura

EHF står for Elektronisk Handels Format. EHF er et standardisert format på elektronisk faktura. Dette er en offentlig standard, som stiller krav til det tekniske, som muliggjør at EHF-formatet kan implementeres på tvers av plattformer og fakturasystemer. EHF og eFaktura er ikke det samme.