Annuitetslån

Annuitetslån er den vanligste måten å beregne et lån på. I forbindelse med forbrukslån, er det annuitetslån eller serielån, som er brukt. Med annuitetslån menes, at et lån betales ned med like stort beløp hver termin (måned), som inkluderer renter og avdrag. Avdraget vil øke etter hvert som det nedbetales mer ned på lånet og betalte renter minker. Annuitetslån er dyrere enn ved serielån, fordi de totale kostnadene vil være høyere enn ved serielån, og nedbetalingstiden blir med dette også høyere. Hvor mye som er renter og avdrag kan du se i ammortiseringsplanen.

Forskjellen på serielån og annuitetslån kan du se her.