IBAN

IBAN er en standard for overførsel over landegrenser, og er utviklet av den finansielle organisasjonen SWIFT, som også eier standarden BIC. IBAN og BIC er begge standarder som kreves for å fullføre en overførsel fra en bank i et land, til en bank i et annet land. Systemet gjør finansielle transaksjoner sikkert, ved å lynraskt identifisere en bank med korresponderende nummer og sørge for en raskere overførsel. SWIFT tar seg ikke av selve transaksjonen, men sørger for kommunikasjonen mellom bankene.

Alle norske bankkontoer har, som regel, et IBAN nummer. IBAN nummeret er noe du skal benytte ved utenlandsoverførsler. Derfor, er det opp til banken å bestemme om de tilbyr dette, fordi noen banker tilbyr ikke utenlandsoverførsler. Dette nummeret er obligatorisk ved alle overførsler i euro og er noe som blir mest brukt i Europa. Men også i andre deler av verden, er IBAN en godt brukt standard.