Gjeldsordning

Gjeldsordning er noe enkeltpersoner kan søke for å komme ut av en uoverkommelig gjeldsbyrde. Dette er noe du kan få en gang, maksimalt to ganger, og er en siste utvei, for de med såpass store gjeldsproblemer, at de ikke klarer å betjene gjelden sin i overskuelig fremtid. Du kan lese mer om gjeldsordning her.