Garantier kjøp og tjenester

Garantier kjøp og tjenester er noe som selger tilbyr og som er lovfestet. Kjøper du noe fra en profesjonell selger, har du klagerett i to eller fem år, avhengig av hvilket produkt det er. Kjøper du noe fra en privatperson er klageretten to år. Fra en profesjonell selger er klageretten 5 år. Du kan klage på feil eller mangler, som kan skyldes fabrikasjonsfeil m.m. Andre garantier kan også spille inn, om dette er noe selger tilbyr, uavhengig av fabrikasjonsfeil og andre rettigheter du ellers har.