Helseforsikring

Helseforsikring er det enkelte kredittkort som tilbyr, enten som et tilvalg eller som en del av fordelsprogrammet. Blant annet Santander tilbyr helseforsikring som tilvalg. Eurocard tilbyr helseforsikring som en del av fordelsprogrammet til Eurocard Gold og Eurocard Platinum.

Hvorfor en helseforsikring?

En helseforsikring kan være gunstig, og er faktisk en av de mest brukte forsikringene i Norge. Typisk, vi en helseforsikring gi deg behandling på et privat sykehus, i stedet for et offentlig sykehus, noe som kan forkorte ventetid for behandling osv.

Trenger jeg en helseforsikring?

Noen helseforsikringer krever en helseattest, men det er ikke alle som krever det. Sett deg inn i vilkårene for helseforsikringen du vurderer å kjøpe, fordi det kan være forhold, som har direkte påvirkning på hvor og for hvem forsikringen gjelder.

I utgangspunktet har alle som bor i Norge krav på hjelp fra det offentlige uansett, men det kan være litt mer intrikat, når du reiser til utlandet. Men allerede her kan en helseforsikring bli unødvendig, om du allerede har en reiseforsikring gjennom kredittkortet.

I tillegg, er det mange som får helseforsikringen gjennom jobben, så det kan være lurt å sjekke i du allerede er dekket inn. Her kan du se vilkårene til helseforsikringen fra Santander.

Hva dekker en helseforsikring?

Typiske behandlinger som er dekket inn av en helseforsikring:

 • Utgifter til operasjon ved privat sykehus
 • Utgifter til medisinsk behandling, (ikke operasjon), av fysisk sykdom på privat sykehus.
 • Behandling, undersøkelse og diagnostisering hos legespesialist.
 • Kreftbehandling, herunder operasjoner, strålebehandling og cellegift.
 • Konsultasjon hos ytterligere en legespesialist for ny medisinsk vurdering (Second opinion
 • Nødvendige undersøkelser, tester og prøver på sykehus/klinikk.
 • Nødvendige medisiner og utstyr
 • Nødvendige medisinske hjelpemidler (proteser, implantater)
 • Rimelige og nødvendige oppholdsutgifter /reiseutgifter.
 • legespesialistbehandling og fysikalsk behandling
 • Rehabilitering i en rehabiliteringsinstitusjon i Norden
 • Psykologisk førstehjelp.
 • Utgifter til behandling hos psykolog for lettere psykiske lidelser.

Ovenfor kan du se, at det nok av behandlinger, som helseforsikring vil dekke over. I hovedsak vil en helseforsikring sikre deg rask behandling på et privatsykehus, eller rask henvisning til spesialist – ved behov.

Prisen på en helseforsikring

Prisen på en helseforsikring varierer, alt etter om du kjøper som tilvalg, eller forsikringen er en del av fordelsprogrammet til enkelte kredittkort. Du kan også få helseforsikring gjennom andre aktører, og gjennom jobben f.eks.