Forliksklage

Forliksklage kan sendes inn (hjemlet i tvisteloven) for å få behandlet en sak i forliksrådet. Dette er et sivilrettslig skritt, hvor både den innklagede og klager kan få sine synspunkter belyst. Deretter vil det skje en mekling, før saken eventuelt sendes til rettsapparatet, noe som meklingen vil prøve å forhindre.

Du kan finne en standardmal for forliksklage her.