Foretak

Foretak er et selskap, og dette kan deles inn flere ulike former for foretak:

  • Selskaper med begrenset deltakeransvar.
  • Foretak med ubegrenset personlig ansvar for deltakerne. enkeltpersonforetak.
  • Selskaper med blandet deltakeransvar.
  • Selskaper med ubegrenset deltakeransvar.