Finanstilsynet

Finanstilsynet er underlagt Finansdepartementet og EUs finanstilsyn (via ESA). Finanstilsynet skal sikre finansiell stabilitet og velfungerende markeder, gjennom tilsyn med banker, markeder, teknologi osv.