Finansklagenemnda

Finansklagenemda er et klageorgan, som gir rådgivende tilbakemelding i tvister, hvor kunder til finansinstitusjoner kan sende inn en skriftlig klage. Denne vil så bli saksbehandlet av finansklagenemda, som så vil komme med en avgjørelse i saken. Denne avgjørelsen er ikke bindende og finansklagenemda har ikke myndighet til å treffe noen beslutning på vegne av kunde eller finansinstitusjon. Får ikke kunden medhold i saken, eller finansinstitusjonen ikke vil rette seg etter anbefalingen fra finansklagenemda (ekstern lenke), er neste mulighet å gå rettens vei. Da vil typisk avgjørelsen (eller uttalelsen) fra finansklagenemda typisk bli brukt som en føring for den klagende part, eller for den innklagede.