Finansiering

Finansiering er et begrep som brukes i flere forskjellige sammenhenger. I forbindelse med privatpersoner, kan finansiering brukes for å beskrive finansiering av kjøp av bolig, refinansiering av smålån som forbrukslån og kredittkort, og andre typer lån.