Fakturagebyr

Fakturagebyr er et gebyr for administrative kostnader ved å sende deg en faktura via post – vanligvis. Dette kalles også for papirgebyr. Dette er hjemlet i forbrukerkjøpsloven. Finansdepartementet bestemmer hvor mye fakturagebyret maksimalt kan settes til. Et fakturagebyr vil ha mye å si på den effektive renten, om dette er et fast gebyr hver måned, spesielt ved forbrukslån med lang løpetid.