Diskontere

Diskontere betyr å omregne en verdi til nåverdi, oftest frem i tid (men kan også regnes om tilbake i tid). Les mer her. Diskontering brukes om investeringer og banktransaksjoner.