Dankort

Dankort er, på mange måter, den danske versjonen av Visa og MasterCard, selv om det er et debetkort. For å kunne benytte Dankort, så må handelsstedet akspetere dette, og ha en separat avtale med Dankort, noe som i prinsippet begrenser bruk til de butikkene som har denne avtalen. Derfor, er Dankort geografisk begrenset til Danmark, og du vil typisk se et Visa/Dankort, som gjør at innehavere av dette kortet kan bruke det i utlandet også.

Dankort ble påtvunget danske forhandlere gjennom en lov – «dankortloven». I dag er dette blitt mer fritt og eksistensgrunnlaget bygger stort sett på rammeavtaler med detaljhandelen, bankene og Nets. Nets er i dag eier av Dankort og drifter den finansielle infrastrukturen – ikke ulikt BankAxept i Norge.

Det som er helt spesielt med dankort, er at dette er et gebyrfritt kort, hvor alle kostnader ved bruk av kortet blir belastet handelsstedet. Dette er noe vi typisk kun ser ved kredittkort i Norge – og her finnes det også unntak.