Chip

En chip er den firkantede blanke (gullbelagte) overflaten som er på bankkort, enten det er kredittkort eller debetkort. Chipen er faktisk et kretskort, som inneholder informasjon og gjør det mulig å kommunisere direkte mellom bank og kortterminal. Et kort som benytter chip, kalles også for et smart-kort. Kontaktløse kort benytter også chip, men her er det noen forskjeller i transaksjonstid og strømforbruk. En chip får uansett strømforsyningen fra en ekstern kilde.