Bisnode

Bisnode har tillatelse fra Datatilsynet til å foreta kredittsjekker av privatpersoner og selskaper. Når du søker kredittkort eller forbrukslån, vil du mest sannsynlig få et gjenpartsbrev i posten. Dette gjenpartsbrevet kan komme fra et av flere selskaper, som driver med kredittopplysning. Andre selskaper i samme gate som Bisnode, er Experian , Evry og Soliditet. Kredittsjekken foretas for å se hvor stor risiko en kredittbank vil ha ved å låne ut penger til deg og er normal prosedyre.

Gjenpartsbrev fra Bisnode

Har du fått et brev fra Bisnode, eller andre kredittopplysningsbyrå, vil det fremgå av brevet hvem og hvorfor det er laget en kredittsjekk av deg. Kredittsjekken er til å se hvordan din personlige økonomi er, og hvilke registrerte økonomiske forhold som er på deg. Det er ikke bare når du søker kredittkort eller forbrukslån, men også boliglån eller andre økonomiske avtaler, hvor det kan være relevant med en kredittsjekk av deg.

De opplysningene som sjekkes, er typisk:

  • Registrerte betalingsanmerkninger
  • Inntekt
  • Gjeld
  • Gjeldsgrad
  • Bosted
  • Alder
  • Andre forhold av betydning for din privatøkonomi.

Det er ikke Bisnode eller andre kredittopplysningsbyrå som vil gi deg avslag på søknaden på bakgrunn av en kredittsjekk. Det er kredittbanken, eller långiver, som vil gjøre dette på bakgrunn av en en egen vurdering. Kredittopplysningsbyråene vil gjerne gi deg en score basert på de opplysningene som fremgår av deg, og det er kredittbanken som setter en grense for potensielle kunder.

Bisnode vil gi en anbefaling på bakgrunn av hvor høyt du scorer. Ofte vil scoren gå på en skala fra 1-100 hvor kredittverdigheten vil øke positivt sammen med skalaen (100 er helt kredittverdig – null risiko).

Bisnode kan lage en kredittsjekk av deg

Alle med en gyldig og god grunn kan foreta en kredittsjekk av deg. Derfor er det vanlig når du skal låne penger, men det kan også lages kredittsjekk av privatpersoner og andre typer selskaper. Du kan ikke nekte et selskap med en gyldig grunn å lage en kredittsjekk v deg, men du kan selv velge å sperre deg for kreditt. Da vil kredittopplysningsbyrået få opplysninger om dette når de sjekker deg opp i offentlige registre. Det betyr også (mest sannsynlig), at du ikke får lov til å låne penger, siden du har sperret deg for kreditt, og det kommer ingen opplysninger opp om deg fra offentlige registre.

Hvordan Bisnode samler inn data

Bisnode benytter data fra flere datakilder til å finne opplysninger om deg. Når det kommer til en kredittsjekk vil de sjekke en del offentlige registre, som de har tilgang til gjennom en konsesjon fra Datatilsynet. Her kan de sjekke skattemeldingen, panteregistret, om du har betalingsanmerkninger, hvilken type gjeld du har og hvor mye gjeld. De kan også sjekke formue og eiendeler.

Bisnode er et tredjepartselskap, som gjør det enklere for kredittbanker å ta en vurdering av potensielle kunder og bankene vil veldig ofte følge den anbefalingen de gir.